برگزاری اقامه نماز جماعت و پرسش و پاسخ در خوابگاه دانشجویی توسط مدیر محترم فرهنگی حاج آقا زارع زاده