نشست معاون محترم دانشجویی فرهنگی جناب آقای دکتر چلاجور با دانشجویان خوابگاه خواهران

این نشست صمیمی با حضور  مسئولین محترم دانشگاه برگزار گردید:
-مدیر کل محترم دانشجویی جناب آقای دکتر قائد محمدی
-
مدیر کل محترم آموزشی جناب آقای شریعتی
-حجت الاسلام والمسلمین حاج آقامرادی امام جماعت محترم خوابگاه
-مسئول محترم خوابگاه سرکار خانم شاکریان