کانون فرهنگی هنری

 

برگزاری جلسه گروه تئاتر 94/8/30

برگزاری مراسم کانون دانشجویی فرهنگ و هنر دانشکده معماری در تاریخ 22آذر ماه94

برگزاری جلسه کانون دانشجویی فرهنگ و هنر جهت اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی های آینده در تاریخ 94/9/30

برگزاری جلسه کانون دانشجویی فرهنگ و هنر  در تاریخ94/10/1فعالیتهای کانون دانشجویی در تاریخ 94/10/7

جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره موسیقی(انقلاب اسلامی) کانون دانشجویی که در تاریخ 94/12/1 برگزار خواهد شد.

 

برگزاری جشنواره موسیقی

 

 

برنامه ریزی کانون فرهنگ و هنر

سلسه تمرین های گروه تئاتر کانون دانشجویی فرهنگ وهنر در سالن اجنماعات دانشکده حسابداری هرهفته یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14 الی 16- 95/2/4

 

جلسه تمرین گروه موسیقی به دو زبان فارسی و انگلیسی در سالن اجتماعات دانشکده حسابداری و علوم تربیتی  مورخ  95/2/8

 

برگزاری اردو به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی