کانون فرهنگی ورزشیکانون دانشجویی فرهنگی ورزشی با هدف ارتقاء سطح علمی و ارزشی دانشجویان با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن شروع به فعالیت نموده است لذا از کلیه دانشجویان جهت عضویت در این کانون دعوت بعمل می آید.


جلسه تیم کوهنوردی در تاریخ94/10/5


 

 

جلسه مورخ 94/11/28 پیرامون فعالیتهای ورزشی

صعود به قله دارآباد توسط کانون فرهنگی ورزشی(اکیپ کوهنوردی) در روز پنج شنبه مورخ 94/12/6 

 


برگزاری مسابقه فوتسال به مناسبت دهه مبار فجر94