مسابقه کتاب خوانی حماسه حسینی و شگفتی های زیارت عاشورا ویژه ماه محرم مهر ماه 95

سوالات مسابقه کتابخوانی حماسه حسینی

برای پاسخگویی به کتاب حماسه حسینی(جلد اول) مراجعه نمایید.

 

کتاب مسابقه شگفتیهای زیارت عاشورا(لطفا کلیک کنید)

سوالات مسابقه شگفتی های زیارت عاشورا