رویدادها - آرشیو

سخنرانی استاد فرهیخته جناب آقای دکتر حسین رجایی بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم و اربعین عروج عارفانه مجاهد عرصه رسانه و فرهنگ دکتر روح ا.. رجایی - ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹

سخنرانی استاد فرهیخته جناب آقای دکتر حسین رجایی بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم و اربعین عروج عارفانه مجاهد عرصه رسانه و فرهنگ دکتر روح ا.. رجایی - ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹

سخنرانی استاد فرهیخته جناب آقای دکتر حسین رجایی بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم و اربعین عروج عارفانه مجاهد عرصه رسانه و فرهنگ دکتر روح ا.. رجایی - ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب
دومین جشنواره فرهنگی - هنری - علمی و پژوهشی قبا (سال ۱۳۹۹) - علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۶۳۷۸۸۶۷۳ و یا ۷۶۵۰۹۳۲۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

دومین جشنواره فرهنگی - هنری - علمی و پژوهشی قبا (سال ۱۳۹۹) - علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۶۳۷۸۸۶۷۳ و یا ۷۶۵۰۹۳۲۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

دومین جشنواره فرهنگی - هنری - علمی و پژوهشی قبا (سال ۱۳۹۹) - علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۶۳۷۸۸۶۷۳ و یا ۷۶۵۰۹۳۲۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

ادامه مطلب