رویدادها - آرشیو

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می نماید (فراخوان ثبت نام سومین دوره طرح معرفت رضوی) سال ۱۳۹۹

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می نماید (فراخوان ثبت نام سومین دوره طرح معرفت رضوی) سال ۱۳۹۹

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می نماید (فراخوان ثبت نام سومین دوره طرح معرفت رضوی) سال ۱۳۹۹

ادامه مطلب
دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در نظر دارد در راستای توانمند سازی دانشجویان، فارغ التحصیلان و عموم علاقمندان جهت ورود به بازار کار، دوره های علمی و تخصصی مطابق با پوسترهای پیوست را به صورت مجازی برگزار نماید.

دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در نظر دارد در راستای توانمند سازی دانشجویان، فارغ التحصیلان و عموم علاقمندان جهت ورود به بازار کار، دوره های علمی و تخصصی مطابق با پوسترهای پیوست را به صورت مجازی برگزار نماید.

دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در نظر دارد در راستای توانمند سازی دانشجویان، فارغ التحصیلان و عموم علاقمندان جهت ورود به بازار کار، دوره های علمی و تخصصی مطابق با پوسترهای پیوست را به صورت مجازی برگزار نماید.

ادامه مطلب