رویدادها - آرشیو

اولین جشنواره سراسری تولید فیلم صد ثانیه ای با عنوان دید آزاد ( یادواره ی سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی )

اولین جشنواره سراسری تولید فیلم صد ثانیه ای با عنوان دید آزاد ( یادواره ی سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی )

اولین جشنواره سراسری تولید فیلم صد ثانیه ای با عنوان دید آزاد ( یادواره ی سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی )

ادامه مطلب
رحلت جانسوز رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد - ۱۳ خرداد ماه ۹۹

رحلت جانسوز رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد - ۱۳ خرداد ماه ۹۹

رحلت جانسوز رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد - ۱۳ خرداد ماه ۹۹

ادامه مطلب