رویدادها - آرشیو

مراسم اختتامیه جشنواره « روایت فتنه» در روز سه شنبه مورخ ۱۸تیرماه ۹۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار خواهد شد. شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۴۴۸۶۷۳۵۰

مراسم اختتامیه جشنواره « روایت فتنه» در روز سه شنبه مورخ ۱۸تیرماه ۹۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار خواهد شد. شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۴۴۸۶۷۳۵۰

مراسم اختتامیه جشنواره « روایت فتنه» در روز سه شنبه مورخ ۱۸تیرماه ۹۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار خواهد شد. شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۴۴۸۶۷۳۵۰

ادامه مطلب