رویدادها - آرشیو

شرکت دانشجویان،استادان وکارکنان درنمازجمعه سیاسی وعبادی شهر رودهن بمناسبت روز دانشجو- جمعه ۱۶آذر۹۷

شرکت دانشجویان،استادان وکارکنان درنمازجمعه سیاسی وعبادی شهر رودهن بمناسبت روز دانشجو- جمعه ۱۶آذر۹۷

شرکت دانشجویان،استادان وکارکنان درنمازجمعه سیاسی وعبادی شهر رودهن بمناسبت روز دانشجو- جمعه ۱۶آذر۹۷

ادامه مطلب
اطلاعیه ثبت نام جشن فارغ التحصیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی و دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه در سال ۱۳۹۷

اطلاعیه ثبت نام جشن فارغ التحصیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی و دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه در سال ۱۳۹۷

اطلاعیه ثبت نام جشن فارغ التحصیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی و دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه در سال ۱۳۹۷

ادامه مطلب