رویدادها - آرشیو

برگزاری نشست علمی: مادری، جایگاه،ویژگی ها و نقش اجتماعی در دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی با حضوراستادان: خانم دکتر بهزادی، خانم دکتر صابری، خانم دکتر وارسته فر و آقای دکتر فاتحی - اردیبهشت ۹۷

برگزاری نشست علمی: مادری، جایگاه،ویژگی ها و نقش اجتماعی در دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی با حضوراستادان: خانم دکتر بهزادی، خانم دکتر صابری، خانم دکتر وارسته فر و آقای دکتر فاتحی - اردیبهشت ۹۷

برگزاری نشست علمی: مادری، جایگاه،ویژگی ها و نقش اجتماعی در دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی با حضوراستادان: خانم دکتر بهزادی، خانم دکتر صابری، خانم دکتر وارسته فر و آقای دکتر فاتحی - اردیبهشت ۹۷

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی ازدواج موفق توسط سرکار خانم دکترمژگان نیکنام در دانشکده علوم تربیتی و مشاوره -۲۶اردیبهشت ۹۷
کارگاه آموزشی ازدواج موفق توسط سرکار خانم دکترمژگان نیکنام در دانشکده علوم تربیتی و مشاوره -۲۶اردیبهشت ۹۷

کارگاه آموزشی ازدواج موفق توسط سرکار خانم دکترمژگان نیکنام در دانشکده علوم تربیتی و مشاوره -۲۶اردیبهشت ۹۷

کارگاه آموزشی ازدواج موفق توسط سرکار خانم دکترمژگان نیکنام در دانشکده علوم تربیتی و مشاوره -۲۶اردیبهشت ۹۷

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه تفسیر سوره نور بمناسبت ماه مبارک رمضان به مدت یک هفته از ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳ خرداد - ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه تفسیر سوره نور بمناسبت ماه مبارک رمضان به مدت یک هفته از ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳ خرداد - ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه تفسیر سوره نور بمناسبت ماه مبارک رمضان به مدت یک هفته از ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳ خرداد - ۱۳۹۷

ادامه مطلب
غبار روبی مسجد پیامبر اعظم(ص) با حضور ریاست محترم واحد و مسئولین و کارکنان دانشگاه بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان- چهارشنبه ۹۷/۲/۲۶
غبار روبی مسجد پیامبر اعظم(ص) با حضور ریاست محترم واحد و مسئولین و کارکنان دانشگاه بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان- چهارشنبه ۹۷/۲/۲۶

غبار روبی مسجد پیامبر اعظم(ص) با حضور ریاست محترم واحد و مسئولین و کارکنان دانشگاه بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان- چهارشنبه ۹۷/۲/۲۶

غبار روبی مسجد پیامبر اعظم(ص) با حضور ریاست محترم واحد و مسئولین و کارکنان دانشگاه بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان- چهارشنبه ۹۷/۲/۲۶

ادامه مطلب
افتتاح نمایشگاه مهدویت توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی (سه شنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷)
افتتاح نمایشگاه مهدویت توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی (سه شنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷)

افتتاح نمایشگاه مهدویت توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی (سه شنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷)

افتتاح نمایشگاه مهدویت توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی (سه شنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷)

ادامه مطلب