رویدادها - آرشیو

اطلاعیه زمان برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال ۱۳۹۷

اطلاعیه زمان برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال ۱۳۹۷

اطلاعیه زمان برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال ۱۳۹۷

ادامه مطلب
ویژه برنامه های ایام الله دهه فجر و گرامیداشت چهلمین بهار انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن - بهمن ماه ۱۳۹۷

ویژه برنامه های ایام الله دهه فجر و گرامیداشت چهلمین بهار انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن - بهمن ماه ۱۳۹۷

ویژه برنامه های ایام الله دهه فجر و گرامیداشت چهلمین بهار انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن - بهمن ماه ۱۳۹۷

ادامه مطلب
مسابقه نقاشی فرزندان استادان و کارکنان دانشگاه با موضوع امام و انقلاب - بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - بهمن ماه ۱۳۹۷

مسابقه نقاشی فرزندان استادان و کارکنان دانشگاه با موضوع امام و انقلاب - بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - بهمن ماه ۱۳۹۷

مسابقه نقاشی فرزندان استادان و کارکنان دانشگاه با موضوع امام و انقلاب - بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - بهمن ماه ۱۳۹۷

ادامه مطلب
شرکت استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در مراسم نمازجمعه بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - بهمن ماه ۱۳۹۷

شرکت استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در مراسم نمازجمعه بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - بهمن ماه ۱۳۹۷

شرکت استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در مراسم نمازجمعه بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - بهمن ماه ۱۳۹۷

ادامه مطلب