رویدادها - آرشیو

برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی شکاف فرهنگی به صورت آنلاین در واحد رودهن توسط معاونت فرهنگی دانشجویی واحد - ۹ و ۱۰ دی ماه ۹۷

برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی شکاف فرهنگی به صورت آنلاین در واحد رودهن توسط معاونت فرهنگی دانشجویی واحد - ۹ و ۱۰ دی ماه ۹۷

برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی شکاف فرهنگی به صورت آنلاین در واحد رودهن توسط معاونت فرهنگی دانشجویی واحد - ۹ و ۱۰ دی ماه ۹۷

ادامه مطلب
شرکت دانشجویان، استادان و کارکنان واحد رودهن با حضور آقای دکتر زمانی نوری معاون محترم فرهنگی و دانشجویی واحد رودهن در مراسم یادبود دانشجویان جان‌باخته حادثه واحد علوم و تحقیقات که با حضور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس محترم هیأت مؤسس و رئیس هیأت امن

شرکت دانشجویان، استادان و کارکنان واحد رودهن با حضور آقای دکتر زمانی نوری معاون محترم فرهنگی و دانشجویی واحد رودهن در مراسم یادبود دانشجویان جان‌باخته حادثه واحد علوم و تحقیقات که با حضور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس محترم هیأت مؤسس و رئیس هیأت امن

شرکت دانشجویان، استادان و کارکنان واحد رودهن با حضور آقای دکتر زمانی نوری معاون محترم فرهنگی و دانشجویی واحد رودهن در مراسم یادبود دانشجویان جان‌باخته حادثه واحد علوم و تحقیقات که با حضور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس محترم هیأت مؤسس و رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران مرکزی برگزار گردید.

ادامه مطلب
معاونت فرهنگی و دانشجویی حادثه مصیبت‌ بار درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات را تسلیت عرض می نماید.

معاونت فرهنگی و دانشجویی حادثه مصیبت‌ بار درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات را تسلیت عرض می نماید.

معاونت فرهنگی و دانشجویی حادثه مصیبت‌ بار درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات را تسلیت عرض می نماید.

ادامه مطلب
افتتاحیه نمایشگاه ترویج کتاب وکتابخوانی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه - ۲۶ آذر ماه ۹۷

افتتاحیه نمایشگاه ترویج کتاب وکتابخوانی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه - ۲۶ آذر ماه ۹۷

افتتاحیه نمایشگاه ترویج کتاب وکتابخوانی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه - ۲۶ آذر ماه ۹۷

ادامه مطلب