رویدادها - آرشیو

مراسم ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان-معرفی استاد و دانشجویان جوان برگزیده(اردیبهشت ۹۶)

مراسم ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان-معرفی استاد و دانشجویان جوان برگزیده(اردیبهشت ۹۶)

مراسم ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان-معرفی استاد و دانشجویان جوان برگزیده(اردیبهشت ۹۶)

ادامه مطلب
مراسم تقدیر از جوانان منتخب واحد بمناسبت میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان(۱۸اردیبهشت۹۶)
مراسم تقدیر از جوانان منتخب واحد بمناسبت میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان(۱۸اردیبهشت۹۶)

مراسم تقدیر از جوانان منتخب واحد بمناسبت میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان(۱۸اردیبهشت۹۶)

مراسم تقدیر از جوانان منتخب واحد بمناسبت میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان(۱۸اردیبهشت۹۶)

ادامه مطلب