رویدادها - آرشیو

برگزاری سومین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشجویان بین الملل به میزبانی واحد رودهن 18و19 آذر ماه 95
برگزاری سومین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشجویان بین الملل به میزبانی واحد رودهن 18و19 آذر ماه 95

برگزاری سومین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشجویان بین الملل به میزبانی واحد رودهن 18و19 آذر ماه 95

برگزاری سومین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشجویان بین الملل به میزبانی واحد رودهن 18و19 آذر ماه 95

ادامه مطلب
مراسم روز دانشجو باحضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی دردانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن 16آذر ماه 95
مراسم روز دانشجو باحضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی دردانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن 16آذر ماه 95

مراسم روز دانشجو باحضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی دردانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن 16آذر ماه 95

مراسم روز دانشجو باحضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی دردانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن 16آذر ماه 95

ادامه مطلب