مسابقه کتابخوانی (ویژه استادان) به مناسبت گرامیداشت یاد وخاطره استاد شهید مرتضی مطهری وروز استاد(اردیبهشت ماه ۹۹)

مسابقه کتابخوانی (ویژه استادان) به مناسبت گرامیداشت یاد وخاطره استاد شهید مرتضی مطهری وروز استاد(اردیبهشت ماه ۹۹)

مسابقه کتابخوانی (ویژه استادان) به مناسبت گرامیداشت یاد وخاطره استاد شهید مرتضی مطهری وروز استاد(اردیبهشت ماه ۹۹)
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۶ کد : ۵۲۹۱ رویدادها
تعداد بازدید:۳۷
مسابقه کتابخوانی (ویژه استادان) به مناسبت گرامیداشت یاد وخاطره استاد شهید مرتضی مطهری وروز استاد(اردیبهشت ماه ۹۹)

نظر شما :