نهمین دوره طرح قرانی - فرهنگی (رمضان بهار قرآن) تفسیر سوره مبارکه شوری ( اردیبهشت ماه ۹۹)

نهمین دوره طرح قرانی - فرهنگی (رمضان بهار قرآن) تفسیر سوره مبارکه شوری ( اردیبهشت ماه ۹۹)

نهمین دوره طرح قرانی - فرهنگی (رمضان بهار قرآن) تفسیر سوره مبارکه شوری ( اردیبهشت ماه ۹۹)
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۶ کد : ۵۲۸۱ رویدادها
تعداد بازدید:۴۵
نهمین دوره طرح قرانی - فرهنگی (رمضان بهار قرآن) تفسیر سوره مبارکه شوری ( اردیبهشت ماه ۹۹)


نظر شما :