دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، اولین همایش ملی «زن مسلمان ایرانی درآئینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله» را برگزار می نماید.(۳۰بهمن ۹۸)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، اولین همایش ملی «زن مسلمان ایرانی درآئینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله» را برگزار می نماید.(۳۰بهمن ۹۸)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، اولین همایش ملی «زن مسلمان ایرانی درآئینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله» را برگزار می نماید.(۳۰بهمن ۹۸)
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۷ کد : ۵۲۰۰ رویدادها
تعداد بازدید:۱۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، اولین همایش ملی «زن مسلمان ایرانی درآئینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله» را برگزار می نماید.(۳۰بهمن ۹۸)


نظر شما :