دعوت از استادان، کارکنان و دانشجویان جهت شرکت پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن - بهمن ماه ۹۸

دعوت از استادان، کارکنان و دانشجویان جهت شرکت پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن - بهمن ماه ۹۸

دعوت از استادان، کارکنان و دانشجویان جهت شرکت پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن - بهمن ماه ۹۸
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۰ کد : ۵۱۵۱ رویدادها
تعداد بازدید:۵۴
دعوت از استادان، کارکنان و دانشجویان جهت شرکت پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن - بهمن ماه ۹۸


نظر شما :