کانون فرهنگی رهروان شهدا

اطلاعیه کانون رهروان شهدا

فرم عضویت

 

 

جلسه هماهنگی کانون رهروان شهدا با ستاد شاهد و ایثارگر جهت برگزاری اردوی فرهنگی ورزشی به ( قله قوچ دماوند) ویژه خواهران در تاریخ95/2/8

برگزاری اردوی کوهنوردی کانون فرهنگی رهروان شهدا به قله قوچ دماوند در تاریخ 95/2/8