دفتر امور فوق برنامه

این بخش به عنوان بازوی اجرایی معاونت فرهنگی و مجری برنامه های متعدد فرهنگی آمادگی پذیرش دانشجویان در برنامه های زیر را دارد .
اردوهای توجیهی ورودیهای جدید ـ اردوی منتخبین علمی فرهنگی ـ اردوهای زیارتی دانشجویی ـ فرهنگی و تفریحی ـ نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی هنری ـ جشن ازدواج دانشجویی ـ نشریات دانشجویی و برگزاری مراسم در مناسبت های مختلف .
وظایف این دفتر به شرح زیر می باشد:

وظایف کارشناس امور فرهنگی
تدوین گزارشات فرهنگی 
انتشارات نشریه هایی با موضوعات فرهنگی(قرآن - حجاب و عفاف - مهدویت)
تهیه پوستر و بروشورهای مناسبتی فرهنگی
فضا سازی تبلیغات فرهنگی

وظایف کارشناس امور فوق برنامه
برگزاری کل اردو های معاونت فرهنگی
برگزاری نمایشگاه های مختلف فرهنگی و مناسبتی
برگزاری کلیه مراسمات فرهنگی (اعیاد - شهادت ها - ولادت ها)
برگزاری مسابقات کتابخانی به مناسب های گوناگون


وظایف کارشناس امور اجرایی فرهنگی
مسئول اجرای تمامی برنامه های کانون ها - هیئات ها - تشکل ها و فعالان فرهنگی
پی گیری تامین امور بودجه ای

متصدی امور دفتری و دبیرخانه
ثبت و نگهداری و توزیع بخشنامه ها - آیین نامه ها - نامه های داخلی و سازمانی