جشنواره تئاتر دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران-95

برگزاری جلسه جشنواره تئاتر دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در تاریخ سوم آبانماه 95 با حضور 9نفر از دانشجویان با حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا زارع زاده رئیس اداره فوق برنامه فرهنگی برگزار گردید.